Danh mục sản phẩm

Hình ảnh hoạt động

Máy đóng bao tự động

Công suất đóng bao (cám viên): 

Bao 25-30kg: 15 bao/ phút,

Bao 40-50kg: 12 bao/ phút

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu